Om The Missing Link

Om The Missing Link

The Missing Link understøtter fysik/kemi-undervisningen med film, der viser eleverne koblingen mellem fagene og danske teknologivirksomheder - og deres medarbejdere. 

Formålet med websiten er at skabe et link - the missing link - mellem naturvidenskab i skolen og virkeligheden.

Barrierer for elevers møder med omverdenen

Den mest udbredte måde at skabe sammenhæng mellem naturvidenskab i skolen og virksomheder er virksomhedsbesøg. Baseret på vores arbejde i Naturvidenskabernes Hus ved vi, at der er to helt centrale, praktiske barrierer, der står i vejen for, at skoler og gymnasiale uddannelser bringer virkeligheden ind i den naturvidenskabelige undervisning:

  1. tid til virksomhedsbesøg – det kræver skemaomlægninger og vikartimer, og
  2. penge til transport.

Andre barrierer er begrænset kendskab til anvendelsen fagene i erhvervslivet og karrieremulighederne inden for fagene, kulturforskelle og manglende kontaktflade mellem uddannelsesverden og erhvervsliv.

Link mellem skolen og omverdenen

På denne baggrund har vi undersøgt, udviklet og testet brugen af online medier til at skabe et link mellem naturvidenskab i omverdenen og i skolen med det overordnede formål at inspirere flere unge til en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi.

Indholdet på websiten bygger oven på den solide videnbase, der er etableret i Naturvidenskabernes Hus, om netop skole-virksomhedssamarbejde gennem bl.a. det nationale netværk for skole-virksomhedssamarbejde Jet-Net.dk.

 

Some description

Udviklet af Bytelab A/S