Lars Allerslev

Job

Jeg arbejder som ingeniør på jernstøberiet Vald.Birn A/S. Vi producerer bl.a. støbejerns emner til lastbiler og pumpehuse til Grundfos.

Jeg er projektleder i anlægsafdelingen, og deltager også i nogle grupper på tværs af organisationen: Kassationsminimering, Leanstyregruppen, og Energiledelsesgruppen.

Mit job går ud på at optimere vores produktion og at understøtte en forbedringskultur gennem mit arbejde i LEAN-styrergruppen.

Min opgave er at vurdere idéforslag, og i samarbejde med afdelingerne, at videreudvikle idéerne til konkrete handlinger. Jeg bruger 3D-tegneprogrammer til visualisering af oplæg til nye arbejdspladsindretninger og til tegning af detaljerede nye konstruktioner og design.

Jeg laver også økonomiske beregninger og oplæg til ledelsen, hvis vi skal tage stilling til større projekter.

Jeg følger processen fra ide til indkøb af udstyr og implementering i produktionen.

Indkøbsfasen giver ofte anledning til spændende udlandsture, hvor vi besøger andre støberier for at se anlæg, vi kan sammenligne os med.

Uddannelse og karriere

Efter en matematisk-fysisk studentereksamen havde jeg brug for at slippe skolelivet i en periode. Det blev som arbejdsmand i et byggefirma i et års tid.

Herefter startede jeg på uddannelsen til maskiningeniør på Odense Teknikum. Det faldt naturligt, da jeg altid har interesseret mig for teknik og i min fritid istandsat knallerter og senere biler. Uddannelsen har indbygget virksomhedspraktik og værkstedskursus, og det syntes jeg godt om.

I 1990 fik jeg som 24-årig eksamen som maskiningeniør, og samme år job hos Valdemar Birn A/S i Holstebro. I starten som projektleder for nybyggeri. Jeg fik også ansvar for afdelingens teknisk design-elever.

Gennem tiden har jeg været projektleder for implementering af nye maskinanlæg i samtlige afdelinger på støberiet, de senere år også på vores maskinfabrik, hvor de støbte emner males og bearbejdes.

I 2009 startede virksomheden på at implementere ledelsessystemet LEAN. Jeg kom fra starten med i styregruppen og har løbende fået LEAN-uddannelse, som jeg bruger i min dagligdag.

Interesser

Jeg dyrker alle former for sport, men spiller især badminton. I en lang periode var jeg træner for min søns fodboldhold.

Vi bor på en landejendom med rig mulighed for kreative aktiviteter. Hvis vejret er godt, kører jeg en tur langs vestkysten på min motorcykel.

Udviklet af Bytelab A/S